Stránky


Človek má právo pozerať na druhého zhora len vtedy, keď mu chce pomôcť vstať ( Gabriel Garcia Marquez)

piatok 7. marca 2014

My 3!

Prešiel dlhý čas, čo sme sa s Nikinkom odmlčali. Je to čiastočne preto, že v našich životoch sa udialo veľa zmien.
A všetky tie zmeny, viedli k jednej, tej najväčšej.
Už viac nebude "my dvaja" .....