Stránky


Človek má právo pozerať na druhého zhora len vtedy, keď mu chce pomôcť vstať ( Gabriel Garcia Marquez)

piatok 7. marca 2014

My 3!

Prešiel dlhý čas, čo sme sa s Nikinkom odmlčali. Je to čiastočne preto, že v našich životoch sa udialo veľa zmien.
A všetky tie zmeny, viedli k jednej, tej najväčšej.
Už viac nebude "my dvaja" .....štvrtok 7. marca 2013

Ani živáčka

Bývame na pomerne živom , mladom sídlisku- plnom rodín s deťmi. "Živé" je ale len v letných dňoch. Od jesene do jari je skôr vymreté. Pri našich tradičných sídliskových potulkách, ktoré sú nevyhnutné na udržanie Nikinkovho statusu ´chodca´ , obvykle nestretneme ani živáčka!
Výnimočne sú nám malým spestrením psíčkari, ktorých ich panelákoví psí parťáci donútia vystrčiť z domu päty aspoň na moment.

Inak tomu nebolo ani dnes. Ten šedý svet vyzeral spoza okna akosi pochmúrne. Ale nedali sme sa odradiť a šli sme ho trochu spestriť a rozveseliť.
Aj keď všade stojaca voda z rýchlo sa topiacich más snehu nám výrazne vymedzovala možnú trasu, nebolo to také hrozné. Napokon počasie bolo príjemné.
Niki úspešne prežiaril  tú šeď...
A svojou jedinečnou radosťou urobil tento deň krajším aj pre mňa.

A aby ste verili, že sme sa cez zimu len tak neflákali, a tiež, že Nikinko je naozaj veľký šikovník, tu je jeden dôkaz. Stačí si pohodlne oprieť hlavu o pravé rameno  :D  a budete vidieť celkom jasne, čo sme sa za ten čas blogového mlčania naučili :)

Tak si aj vy užívajte príjemné zjarievanie sa ;-)

V zime bola zima!

Nič nové všakže...
Aj táto zima bola pre nás náročná a dlhá. Vďaka istým okolnostiam, bola však pre nás o čosi znesiteľnejšia. Niki sa k nej postavil ako chlap... veď je už veľký! A niektoré momenty si dokonca užil :)
Aj keď sme zväčša boli veľmi unavení
zima nás nakoniec nepremohla, nedali sme sa!

Dlho sme sa neozvali

Nového je u nás strašne veľa. Toľko, že sa práve kvôli tomu už dlhšiu dobu neviem odhodlať to tu nejako rozumne zhrnúť.
A tak začnem tým najdôležitejším - tým, čím sme sa zaoberali posledného pol roka a prinieslo nám to novú nádej. Najlepšie urobíte, keď si to prečítate po kliknutí sem

Prajeme Vám aj s Nikinkom krásny deň

Vaše 2% = naša nádej na lepší život

Aj vy platíte daň z príjmu? Je tu znovu čas rozhodnúť sa, čo so svojimi 2% tami. Ak ste sa ešte nerozhodli, chcem vás požiadať, aby ste si spomenuli na Nikinka. 

Uplynulý rok bol pre nás náročný, ale plný noviniek a veľmi prospešný.
Keďže však stále je čo zlepšovať,  naša túžba po samostatnosti  neutícha a pomôcky, terapie ani rehabilitácie, ktoré sú pre nás nevyhnutné, z ceny nepoľavujú - práve naopak, aj tento rok vás chceme poprosiť o vašu kvapku v mori. 
Ak ste sa teda rozhodli pomôcť v napredovaní a uľahčiť mnohé v každodennom živote práve Nikinkovi, a ste odhodlaní poukázať svoje 2% na tento účel, sme vám vopred vďační a zaviazaní; a tu je pár malých rád pre vás:

A) Ak Daňové priznanie za Vás robí Váš zamestnávateľ /zamestnanci/
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. 2. 2013 o vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň z príjmov a zároveň o vystavenie potvrdenia o zaplatení
dane.
2. „POTVRDENIE o zaplatení dane“, z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum
zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí
byť minimálne 3,32 €.
3. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo,
bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. (Tento papier prosím okopírujte a doručte nám ho akýmkoľvek spôsobom)
4. Najneskôr do 30. apríla 2013 pošlite/doručte obidve tlačivá daňovému úradu v
mieste vášho bydliska.

B) Ak si Daňové priznanie /DP/ podávate sami /Právnické osoby a fyzické osoby/
1. V tlačive daňového priznania vyplňte oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu
zaplatenej dane“ . Do príslušných kolóniek uveďte:
Sumu 2% (PO 1,5%) z vašej dane v €
IČO: 360 901 91
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Aktívny vozík
Sídlo: Višňové 580, 013 23 Žilina

a) Fyzická osoba, ktorá vypĺňa DP – typ A, venujte pozornosť VIII. oddielu
b) Fyzická osoba, ktorá vypĺňa DP – typ B, venujte pozornosť XII. oddielu
c) Právnická osoba venujte pozornosť IV. Oddielu. Suma 2% resp. 1,5% však
musí byť minimálne 8,30 €.  (stranu s oddielom „Vyhlásenie o poukázaní podielu
zaplatenej dane“ nám prosím okopírujte a doručte)
2. Daňové priznanie s tlačivami odovzdajte a uhraďte daň na daňovom úrade podľa
svojho miesta bydliska do 31.marca 2013.


Veľmi dôležité , aby Vami vyzbieraný podiel bol poskytnutý Nikinkovi je, aby sa ku nám dostala kópia časti DP - V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.


Môžete tak spraviť poštou na našu adresu : Veronika Orošová
                                                                  Okružná 2057/13
                                                                  Dolný Kubín 026 01

Prípadne v digitálnej forme oscenovanú na adresu: orosovanika@yahoo.com
Tlačivo ´ Vyhlásenie´ s predtlačenými údajmi nášho občianskeho združenia môžte nájsť po kliknutí sem na stránke občianskeho združenia.


Takisto vám budeme veľmi vďační, ak našu prosbu rozšírite aj medzi svojich známych, kolegov, rodinu, či susedov. Pretože čím viac kvapiek, tým ľahšia plavba.

Srdečne dopredu ďakujeme za každú vynaloženú snahu pomôcť môjmu anjelikovi Nikinkovi.