Stránky


Človek má právo pozerať na druhého zhora len vtedy, keď mu chce pomôcť vstať ( Gabriel Garcia Marquez)

štvrtok 7. marca 2013

Vaše 2% = naša nádej na lepší život

Aj vy platíte daň z príjmu? Je tu znovu čas rozhodnúť sa, čo so svojimi 2% tami. Ak ste sa ešte nerozhodli, chcem vás požiadať, aby ste si spomenuli na Nikinka. 

Uplynulý rok bol pre nás náročný, ale plný noviniek a veľmi prospešný.
Keďže však stále je čo zlepšovať,  naša túžba po samostatnosti  neutícha a pomôcky, terapie ani rehabilitácie, ktoré sú pre nás nevyhnutné, z ceny nepoľavujú - práve naopak, aj tento rok vás chceme poprosiť o vašu kvapku v mori. 
Ak ste sa teda rozhodli pomôcť v napredovaní a uľahčiť mnohé v každodennom živote práve Nikinkovi, a ste odhodlaní poukázať svoje 2% na tento účel, sme vám vopred vďační a zaviazaní; a tu je pár malých rád pre vás:

A) Ak Daňové priznanie za Vás robí Váš zamestnávateľ /zamestnanci/
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. 2. 2013 o vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň z príjmov a zároveň o vystavenie potvrdenia o zaplatení
dane.
2. „POTVRDENIE o zaplatení dane“, z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum
zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí
byť minimálne 3,32 €.
3. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo,
bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. (Tento papier prosím okopírujte a doručte nám ho akýmkoľvek spôsobom)
4. Najneskôr do 30. apríla 2013 pošlite/doručte obidve tlačivá daňovému úradu v
mieste vášho bydliska.

B) Ak si Daňové priznanie /DP/ podávate sami /Právnické osoby a fyzické osoby/
1. V tlačive daňového priznania vyplňte oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu
zaplatenej dane“ . Do príslušných kolóniek uveďte:
Sumu 2% (PO 1,5%) z vašej dane v €
IČO: 360 901 91
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Aktívny vozík
Sídlo: Višňové 580, 013 23 Žilina

a) Fyzická osoba, ktorá vypĺňa DP – typ A, venujte pozornosť VIII. oddielu
b) Fyzická osoba, ktorá vypĺňa DP – typ B, venujte pozornosť XII. oddielu
c) Právnická osoba venujte pozornosť IV. Oddielu. Suma 2% resp. 1,5% však
musí byť minimálne 8,30 €.  (stranu s oddielom „Vyhlásenie o poukázaní podielu
zaplatenej dane“ nám prosím okopírujte a doručte)
2. Daňové priznanie s tlačivami odovzdajte a uhraďte daň na daňovom úrade podľa
svojho miesta bydliska do 31.marca 2013.


Veľmi dôležité , aby Vami vyzbieraný podiel bol poskytnutý Nikinkovi je, aby sa ku nám dostala kópia časti DP - V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.


Môžete tak spraviť poštou na našu adresu : Veronika Orošová
                                                                  Okružná 2057/13
                                                                  Dolný Kubín 026 01

Prípadne v digitálnej forme oscenovanú na adresu: orosovanika@yahoo.com
Tlačivo ´ Vyhlásenie´ s predtlačenými údajmi nášho občianskeho združenia môžte nájsť po kliknutí sem na stránke občianskeho združenia.


Takisto vám budeme veľmi vďační, ak našu prosbu rozšírite aj medzi svojich známych, kolegov, rodinu, či susedov. Pretože čím viac kvapiek, tým ľahšia plavba.

Srdečne dopredu ďakujeme za každú vynaloženú snahu pomôcť môjmu anjelikovi Nikinkovi.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára