Stránky


Človek má právo pozerať na druhého zhora len vtedy, keď mu chce pomôcť vstať ( Gabriel Garcia Marquez)

pondelok 4. apríla 2011

My hometown :) (114/365)

Naše krásne mestečko
Presnejšie- jeho kúsok; presne ten kúsok , kde bývame aj my (tam pod tým komínom vzadu)

1 komentár: