Stránky


Človek má právo pozerať na druhého zhora len vtedy, keď mu chce pomôcť vstať ( Gabriel Garcia Marquez)

streda 27. júla 2011

POĎAKOVANIE

Aj tento rok sme mali možnosť pomôcť si finančne vďaka vašim 2% tám.  Ďakujem predovšetkým občianskemu združeniu Aktívny vozík, ktoré nám to umožnilo.

Poďakovanie patrí všetkým priateľom, známym aj neznámym, ktorí sa rozhodli darovať svoje 2% , ďalej všetkým tým, ktorí nám touto formou chceli pomôcť, ale nespĺňali zákonom stanovené minimum a nakoniec aj tým, čo našu prosbu šírili ďalej.


Osobitne chcem poďakovať, ľuďom, ktorí neváhali obetovať svoj voľný čas a energiu na to, aby vo svojom okruhu známych pozháňali viac darcov pre Nikinka. Boli to: Nikinkov starký a starká, ďalej Zuzana Beňová, Miroslav Smoleň, Tatiana Ližbetínová, Eva Kyzúrová, Miroslav Skočík, Anna Matulová a Gabriela Grešová.

Menovite samozrejme ďakujeme všetkým darcom dvoch percent:


Adamík Juraj
Antolová Alena
Beňová Zuzana
Bocko Samuel
Bridzinská Danica
Ďaďová Helena
Ferančíková Daniela
Furinda Stanislav
Furindová Janka
Gogoláková Valéria
Greš Ľubomír
Grešová Gabriela
Hanvald Vladimír
Hoghová Vilma
Hubčíková Daniela
Hubová Katarína
Chalupová Soňa
Ivan Pavol
Janák Peter
Janíková Katarína
Jánošková Elena
Jurčáková Ľubomíra
Jurovčík Štefan
Jurovčíková Mária
Kaliská Zuzana
Kiša Jaroslav
Kišová Margita
Kontrová Blanka
Kontrová Gabriela
Kormaňáková Katarína
Kostolná Lenka
Košút Milan
Kubačka Michal
Kubačková Zuzana
Labda Jaroslav
Labdová Lenka
Laššák Vladimír
Lenčucha Ján
Ližbetín Jozef
Lukáčiková Silvia
Malatinková Helena
Maslová Alena
Matějková Daniela
Matula Miroslav
Matula Peter
Matulová Anna
Mikuláš Milan
Mišovičová Magdaléna
Ondrek Miroslav
 Opartyová Zlatica
Oroš Miroslav
Oroš Jaroslav
Orošová Milota
Paško Milan
Petrák Michal
Protuš Milan
Pucmelová Anna
Sálusová Dana
Skočík Miroslav
Smoleň Miroslav
Stuchlý Jozef
Sucháňová Emília
Škuta Tomáš
Štigová Marta
Štít Marek
Štítová Silvia
Šuleková Marta
Tomčík Jozef
Urban Milan
Urbanová Juliana
Vajdulák Leonard
Vajduláková Zuzana
Vidličková Emília
Vihara Vladimír
Zápotočný Milan


Ďakujem aj darcom, ktorých mená na kópiách, ktoré mi boli doručené nefigurovali, a z podpisov sa nedalo prečítať ich meno. A taktiež pár darcom, ktorí si nepriali byť menovaní.

ĎAKUJEME ešte raz za to, že svojou kvapkou v mori pomáhate Nikinkovi zmierňovať dôsledky ochorenia, ale aj zlepšovať jeho zdravotný stav.

O presnej sume, ktorú sa nám podarilo vyzbierať , ako aj spôsobe jej využitia vás budem určite včas informovať. Určite to bude kúpeľný pobyt a pár pomôcok, ktoré by sme si inak nemohli dovoliť, a taktiež sa chystáme vyskúšať novú terapiu.

ĎAKUJEME!

Nikinko s maminkou

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára