Stránky


Človek má právo pozerať na druhého zhora len vtedy, keď mu chce pomôcť vstať ( Gabriel Garcia Marquez)

štvrtok 17. novembra 2011

Dôvod (330/365)

Ľudia sú chronickí sťažovatelia, napriek tomu, že im nič dôležité nechýba. Často plačú, aj  bez dôvodu (alebo si ten dôvod umelo vytvoria)

On je chronicky šťastný, napriek tomu, že mu chýba zdravie. A často sa smeje- aj bez dôvodu (alebo nájde dôvod vo všetkom obyčajnom)1 komentár: