Stránky


Človek má právo pozerať na druhého zhora len vtedy, keď mu chce pomôcť vstať ( Gabriel Garcia Marquez)

sobota 25. júna 2011

Spolu (195/365)

... sa kráča ľahšie, bezpečnejšie, istejšie,a aj veselšie  :)

1 komentár: