Stránky


Človek má právo pozerať na druhého zhora len vtedy, keď mu chce pomôcť vstať ( Gabriel Garcia Marquez)

štvrtok 4. augusta 2011

Keď chýba vôľa (234/365)


Je všetka maminkina snaha márna.

1 komentár: