Stránky


Človek má právo pozerať na druhého zhora len vtedy, keď mu chce pomôcť vstať ( Gabriel Garcia Marquez)

nedeľa 21. augusta 2011

Prehliadka Detvy :) (246/365)

Niekde medzičasom sme sa vrámci našej dovolenky stihli presunúť z krásnej južnej destinácie do rýdzo stredoslovenského kraja. Opustili sme našich milovaných, aby sme videli ďalších milovaných :)

1 komentár: