Stránky


Človek má právo pozerať na druhého zhora len vtedy, keď mu chce pomôcť vstať ( Gabriel Garcia Marquez)

štvrtok 5. mája 2011

" Chýbaš mi" (144/365)

" A chcem byť s tebou"

Vraví Nikinko Lucke, od ktorej som sa ho snažila izolovať kvôli jej horúčke. Vysvetľovať by nemalo význam... tak som sa Nikinka opakovane snažila zaujať- bezúspešne. Nakoniec sa aspoň chvíľku spolu zabavili vymieňaním si super sterilných pusiniek :D

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára