Stránky


Človek má právo pozerať na druhého zhora len vtedy, keď mu chce pomôcť vstať ( Gabriel Garcia Marquez)

piatok 20. mája 2011

Odvaha mu nechýba (158/365)

A nové výzvy prijíma bez dlhého váhania. Teda rozhodne to moje umývanie riadov netrvalo viac ako 4 minúty!

Tá chvíľka mu stačila na to, aby prekonal pár prekážok v podobe zavretých dverí, obišiel bez záujmu aj okolo obľúbeného kľúča skrine v chodbe, a všetko to zvládol tak netradične potichu, že som nemala ani najmenšie podozrenie, že by sa dieťa čo len pohlo spoza zavretých dverí na izbe.
A tak si tam spokojne stál a preberal medzi štipčekami na prádlo :)

1 komentár: