Stránky


Človek má právo pozerať na druhého zhora len vtedy, keď mu chce pomôcť vstať ( Gabriel Garcia Marquez)

utorok 20. septembra 2011

Chlapec-krásavec (276/365)

Keď má Nikinko náladu, nahovorím ho občas na kreslenie.
Samozrejme s mojou výdatnou pomocou.
Už sa ale naučil  udržať pastelku v ruke aj sám, a dokonca aj grifel na papieri (aspoň chvíľočku) :D
A toto je on, najkrajší obrázok aký som kedy videla!!!!!!! Verte mi!

A s maminkinou pomocou
Musíme totiž kresliť aj niečo, čo má podobu, inak by ho to nebavilo. A tak sme dnes nakreslil chlapca- krásavca :)

1 komentár: