Stránky


Človek má právo pozerať na druhého zhora len vtedy, keď mu chce pomôcť vstať ( Gabriel Garcia Marquez)

utorok 20. septembra 2011

Šibalko (275/365)

Milujem tento jeho pohľad, ten výraz tváre. Dáva mi veľa. Nie len dobrú náladu.  Dáva mi presvedčenie, že tá malá hlavička skrýva veľa zázrakov. Dáva mi nádej, že raz to, čo skrýva, aj ukáže.

1 komentár: